top of page

השכרה חד פעמית
חיוב לפי דמי שחרור ודקות רכיבה בפועל

אופניים רגילים:

דמי שחרור אופניים - 5 ₪.

תעריף לדקת רכיבה או חלק ממנה: 0.45 ₪.

תעריף לדקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים0.6

החל מיום שישי/ערב חג בשעה 14:00 ועד בשבת/צאת החג בשעה 19:00

 

אופניים חשמליים:

דמי שחרור אופניים - 6 ₪.

תעריף לדקת רכיבה או חלק ממנה: 0.7 ₪.

תעריף לדקת רכיבה או חלק ממנה בשבתות וחגים: 0.85

החל מיום שישי/ערב חג בשעה 14:00 ועד בשבת/צאת החג בשעה 19:00

bottom of page